Klauzula InformacyjnaZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych
2) Administratorem danych osobowych jest Eko Energia Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Szklanej 3 adres e-mail: eko-energia-szczecin@wp.pl
3) Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3 lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz przez okres 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego (informacje rozliczeniowe),
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody,
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.