Kontakt

Eko Energia Szczecin Sp. z o.o.
ul. Szklana 3
70-730 Szczecin
NIP: 851-291-46-93
REGON: 320045302

Punkt Sprzedaży: ul. Szklana 3 Szczecin

Wpisana w Sądzie Rejonowym w Szczecin, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000234979
Kapitał zakładowy: 1 000 000 PLN

Adres do korespondencji:
Eko Energia Szczecin Sp. z o.o.
ul.Szklana 3
70-730 Szczecin
e-mail: eko-energia-szczecin@wp.pl
tel. : +4891-471-21-34
fax. : +4891-471-21-34

Dział sprzedaży detalicznej:
tel.+4891-471-21-34
tel. kom.:+48-668-394-388

Sprzedaż hurtowa:
tel. kom.:+48-668-161-102


Biuro:
Sekretariat
tel.+4891-471-21-34